Downloads - Notationen

Notationslegende Kurabadon (Keita)
Balakulandian (Keita) Liberté 1 (Keita)
Bolokonondo (Keita) Liberté 2 (Keita)
Demosoni Kelen (Keita) Madan (Rigert, Laboure, Doumbia)
Djaa Seite 1 (Konate) Marakafoli (Keita)
Djaa Seite 2 (Konate) Matadi (Konate)
Djabara (Keita) Mendiani (Ewande)
Djabara (Rigert) Mendiani (Keita)
Djagbe (Keita) Moribayassa (Keita)
Djansa (Keita) Nanalé (Konate)
Djansa (Rigert) Saa (Konate)
Donaba (Keita) Senefoli (Keita)
Dousou'ngouni (Biscioni) Sofa (Keita)
Dunun Gbe (Keita) Soko (Drame)
Etoile d'Afrique (Biscioni) Soko (Keita)
Fankani (Keita) Soli des Manian (Keita)
Gbunkundo (Keita) Soli lente (Keita)
Kakilambe (Keita) Soli rapide (Keita)
Kakilambe (Rigert) Soli rapide (Preissler)
Kassa (Keita) Soli rapide (Rigert)
Kassa (Rigert) Soliba Sangbarala (Preissler)
Kawa de Faranah (Konate) Soliwoulen (Camara)
Kawa de Hamanah (Konate) Soliwoulen (Keita)
Kenefoli (Konate) Sorsonet (Keita)
Konden (Keita) Takonani (Keita)
Konkoba (Keita) Takosaba (Keita)
Kontemuru (Keita) Tiriba (Keita)
Kotedjuga (Keita) Wassolonka (Keita)
Kuku (Keita) Zaouli a (Keita)
Kuku (Rigert) Zaouli b (Keita)